Gimat Gıda A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu

15 Mayıs 2018 tarihinde 151 asaleten ve vekaleten kişinin katılımıyla olağan genel kurul toplantımız gerçekleştirilmiştir. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporu okunmuş oy birliği ile kabul edilmiştir. 2017 yılı mali gelir gider tablosu okunmuş ve oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri aşağıdaki gibi seçilmişlerdir.

Ömer SEĞMEN- Başkan

Mustafa BAKİLER- Başkan Yardımcısı

Muzaffer ÖZGEDİK- Muhasip Üye

Atalay BAYTEK- Yönetim Kurulu Üyesi

Ayhan YAVUZ- Yönetim Kurulu Üyesi

Bilal LÖK- Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan TOKAT- Yönetim Kurulu Üyesi

Koray ÖZLÜ- Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet KARADERE- Yönetim Kurulu Üyesi

Muammer YILMAZ- Yönetim Kurulu Üyesi

Murat KUBAT-Yönetim Kurulu Üyesi

*Yönetim kurulu üyeleri alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.