GİMAT esnafından, denetime gelen ekiplerimize gerekli kolaylığı göstermelerini bekliyoruz. Denetimlerde sıkça karşılaştığımız “fiziki yetersizlik” ya da “sevkiyata gidecek” gibi gerekçelerle gıda maddelerini dış ortamlarda bırakmamalarını istiyoruz.

İşletme kayıt belgesini nasıl veriyorsunuz? Kimler nasıl alıyor?

Bakanlığımızca, 5996 sayılı kanun kapsamında yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”e göre Kurban Bayramında kesim yapılan yerleri, köylerdeki kişisel ihtiyaç amaçlı kesim yerleri, kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler, kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler, gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler haricindeki gıda işletmeleri için iki ayrı belge veriyoruz. Bunlardan birincisi İşletme Onay Belgesi. İşletme Onay belgesi, Bakanlığımızca belirlenmiş süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri gibi gıda güvenliği açısından daha fazla riskli olan gıda üretim yerlerine verilen belgedir. Bu tür gıda üretim işletmelerinin, işletme onay belgesi almak için İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerekiyor. Başvurunun ardından denetim ekiplerimiz o işletmeyi denetler. Denetim sonucunda gerekli şartları taşıyan işletmelere bu belge verilir. Eğer işletmelerde bazı eksikler tespit edilirse, bu eksikliklerin giderilmesi için belirli bir süre verilir. Gıda işletmelerine verilen bir diğer belge ise işletme Kayıt Belgesidir. Bu belge de yine Yönetmeliklerle belirlenen daha az riskli gıda üreten işletmeler, tüm tüketim ve gıda satış yerlerinin alması gereken belgedir.Bu kapsama giren işletmeler de, İl Müdürlüğümüz internet sayfasından ulaşabilecekleri formları oldurarak, işletmenin bulunduğu ilçe müdürlüklerimize başvurup, işletme kayıt belgesi alabilirler.

Ankara’da ne kadar İşletme kayıt belgesi alan var?

Şu ana kadar Ankara’da 23.029 işletmemiz kayıt, 223 işletmemiz de onay belgesi aldı.İşletme kayıt belgesi müracaatları 2014 yılı sonuna kadar devam edecek.

Denetimlere geldiğinizde nelere dikkat ediyorsunuz?

Denetimlerimizde asgari teknik ve hijyenik şartların uygun olup olmadığı, gıdaların herhangi bir kontaminasyona maruz kalma riskinin olup olmadığı ve uygun malzemelerle üretilip, satışa sunulup sunulmadığı en önem verdiğimiz hususlar. Bununla beraber denetim yapılan işletmelerin ürettiği gıdalar da denetimlere yön verir . Örneğin denetim yapılan işletme onay belgesi kapsamında bulunan bir işletme ise HACCP kriterlerine uyulup, uyulmadığı da önemli konularımızdan.Denetimlerimiz risk esaslı yürütülmektedir. Denetim ekiplerimiz bir işletmeyi denetledikten sonra, özel puanlama sistemiyle işletmeyi puanlayarak Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne kaydeder. Bunun sonucunda da o işletmenin yılda kaç kez denetlenmesi gerektiği belirlenir ve işletmeler buna göre denetlenir. Eğer işletme 174 Alo Gıda Hattı’na yapılan bir başvuru sonucunda denetleniyorsa, şikayet konusu da tüm rutin denetimlerin yanı sıra özellikle incelenir. Yine gıda ürünlerinde herhangi bir taklit ya da tağşiş olup olmadığı da numune alınarak incelenir. Denetimlerimizde asıl önem verdiğimiz husus, halka güvenilir ve sağlıklı gıda sunulup sunulmadığıdır. Bu konudan emin olmak için, gerekli tüm noktaları hassasiyetle denetliyoruz.

Son kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Ne Yapılmalı?

Son kullanma tarihi geçen ya da herhangi bir nedenle tüketime sunulamayacak gıdalar için işletmelerimiz, bağlı oldukları İlçe Müdürlüğü’ne başvurarak bu ürünleri imha etmek istediklerini belirtmelidir. Başvurunun ardından Belediyelerce belirlenen yerlerde bu ürünler bizim personellerimizin nezaretinde imha edilmektedir. Şunu büyük mutlulukla ifade etmek istiyorum. Ankara’da bir çok işletmemiz bizlere başvurarak, tüketime sunulamayacak ürünleri olduğunu ve bu ürünlerini imha etmek istediklerini bildiriyorlar.

Biz de bu ürünleri Mamak ve Yenikent’de bulunan katı atık depolama tesislerinde imha ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha duyarlı işletmecilere teşekkür ediyorum.

Suyun saklama şartları nedir? Mevcut koşullardaki bu hali ile kimyası bozuluyor mu ?

Sular temiz kuru ve serin bir ortamda güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde ve uygun bir istifleme yüksekliği ile muhafaza edilmelidir. Suların dolum tesislerine şişelenmesi ve gerekli izinleri alması Sağlık Bakanlığının yetkisindedir. Her gıda ile temas eden maddelerde olduğu gibi su şişeleri de “gıda ile temas eden malzeme” sınıfında olup Bakanlığımızca onaylanmış şişelerin kullanılması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan sular son kullanma tarihine kadar tüketilebilir. Aşırı istifleme yapılırsa, kapaklar deforme olur. Ve sular kontaminasyona açık hale gelerek, hastalık kaynağı olabilmektedir. Yine güneş ışığı altında bekleyen sularda kimyasal değişiklikler meydana gelmekte ve ambalaj malzemesindeki maddeler sulara  geçebilmektedir. Bu nedenle güneş ışığı ve fazla istif sular için en büyük tehlikedir. Kış mevsiminde ise suyun donması ve çözülmesi zararlı olabilmektedir. Uygun koşullarda şişelenmiş sular iyi muhafaza edilerek son tüketiciye ulaştırılmalıdır.

Şahit Numune geri iade edilmek zorunda mı?

Raf ömrü yedi günden az olan gıda maddelerinden ve şahit numune alınamayacak kadar az miktarda olan gıda maddelerinden şahit numune alınmamaktadır. Bunların dışında olanlardan şahit numune alınmakta ve sonucu uygun çıkan her gıda maddesi için işletmelere bildirim yapılarak numunelerini almaları konusunda resmi yazı yazılmaktadır. Belirtilen süre içerisinde alınmayan numuneler, kurulan komisyon kararıyla imha edilmektedir.

GİMAT’A NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

GİMAT’ta faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi Ankara ve Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Şunu açıkça belirteyim ki güvenilir gıda konusunda çok hassasız ve bu konuda kesinlikle taviz vermeyiz. Bunun için gıda işletmelerinin en kısa sürede kayıt belgelerini almalarını istiyoruz. Bunun yanı sıra eğitime çok önem veriyoruz. Ankara’da yaklaşık 10.000 gıda sektörü çalışanına hijyen eğitimi verdik. Amacımız tüm çalışanlara bu eğitimi vermek. Sivil toplum kuruluşları ve işletmelerin bu eğitimi bizlerden talep etmesini bekliyoruz. Biz eğitim vermeye hazırız. Hafta sonu, Pazar günleri de dahil olmak üzere ne zaman isterlerse bu eğitimi veririz. GİMAT esnafından, denetime gelen ekiplerimize gerekli kolaylığı göstermelerini bekliyoruz. Denetimlerde sıkça karşılaştığımız “fiziki yetersizlik” ya da “sevkiyata gidecek” gibi gerekçelerle gıda maddelerini dış ortamlarda bırakmamalarını istiyoruz. Gıdaların uygun koşullarda muhafazası bizim için çok önemli. Çok uygun üretim yapılır, uygun koşullarda muhafaza edilmezse güvenli gıda sunulamaz. Bunun için soğuk muhafaza gerektiren tüm gıda maddelerinde muhafaza şartlarına uyulmasını istiyoruz. Özellikle işletme önlerinde kancalara asılan sucuk, salam gibi et ürünlerine rastlanılmaktadır. Bunlar kesinlikle karşılaşmak istemediğimiz manzaralar. Bu tür durumların tespiti halinde işletmelerimiz yaptırım ile karşı karşıya kalabilirler. İşletmelerde iade bölümünün olmasına ve bu iadelerin en kısa sürede ilgili firmaya gönderilmesine özen gösterilmeli, depolarda menşei belirsiz ürünlerin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Denetimlerde Özellikle tulum peyniri, turşu, ev salçası gibi menşei belirsiz ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu gibi ürünlere rastlandığında yasal işlem yapılmaktadır. Kırık ve çatlak camlar hemen değiştirilmeli ve camlara sineklik takılmalı, yoğun şikayet konusu olan hamamböceği, karasinek ve kemirgen gibi zararlılara karşı kontrollü ilaçlama yapılmalıdır. Temizlik ve gıda maddeleri ayrı bölümlerde olmalıdır. Atıkların bertaraf edilmesi için yerel idarelerle işbirliği yapılmalıdır. Üretim yerlerinin bacaları etrafa zarar vermemeli, özellikle hazır yemek şirketlerinin kokuları bertaraf edecek filtreli bacalara sahip olması gerekir. Yönetim tarafından istihdam edilen konu uzmanı veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi gibi meslek mensuplarıyla iç denetim gerçekleştirilmeli, bu kişilerin talepleri yerine getirilmelidir. Bu uzmanlar da kendi denetimlerini yaparak, hem bizim denetimimize işletmelerini hazırlar hem de güvenilir gıdada taviz verilmemiş olur. Hatta bu kişiler işletmelerde eğitim seminerleri düzenleyerek, çalışanları bilinçlendirebilirler. Son olarak da GİMAT esnafından kayıt ya da onay belgesi almayan işletmeleri bize bildirmelerini istiyoruz. Okunma Sayısı : 3059         16 Şubat 2015